Vi leverer sanne verdier ved å forstå og betjene våre oppdragsgiveres behov best.

 

Vi forsøker å etterleve høye krav til integritet i alt vi sier og gjør. Derfor vil vi gjøre hva som er rett – og ikke bare hva som er tillatt.

 

Vi forsøker etter beste evne å balansere risiko og kostnadseffektivitet for alle våre oppdragsgivere.

 

Vi streber etter å bygge gjensidige lange og gode relasjoner.

 

Vi setter felles mål sammen med våre oppdragsgivere gjennom gjensidig tillit, respekt og samhandling.

 
Tore M. Nordgaard

Tore M. Nordgaard

Head of Analysis / Managing Partner Mer info...
Tore M. Nordgaard

Tore M. Nordgaard

Head of Analysis / Managing Partner

Tore er siviløkonom og kraftanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Han kom fra stillingen som assisterende banksjef i Handelsbanken Haugesund, med ansvar for bedriftsmarkedet i området mellom Bergen og Stavanger. Tore har lang erfaring fra bank/kreditt, i tillegg til erfaring fra porteføljeforvaltning, finansiell risk management, økonomi og regnskap. I Handelsbanken jobbet han i hovedsak med større engasjement, med hovedvekt innen kraft, shipping og eiendom.

Glenn Eilertsen

Glenn Eilertsen

Head of Advisory / Senior Partner Mer info...
Glenn Eilertsen

Glenn Eilertsen

Head of Advisory / Senior Partner

Glenn er utdannnet ved Handelshøyskolen BI og Norges Handelshøyskole. Han har lang erfaring fra kjøp av bank- og finansielle tjenester for private og offentlige virksomheter, kapitalforvaltning og forsikring fra Vesta Forvaltning, Skandia Asset Management, Holberg Fondene, Formuesforvaltning, og ledende posisjoner i Skandia Marknad, Bank Brokers og Banking Advisory Group.

John M. Nordgaard

John M. Nordgaard

Head of IT / Senior Partner Mer info...
John M. Nordgaard

John M. Nordgaard

Head of IT / Senior Partner

John har 25 års fartstid som systemarkitekt, prosjektleder, konsulent og programmerer. Han har mastergrad i informatikk fra Universitetet i Bergen, og erfaring med et bredt spekter av teknologier fra store IT-prosjekter hos selskaper som DNB, Evry, Tryg, SkandiaBanken og Nera. Han har også bakgrunn som foreleser og sensor i tekniske fag ved flere BI-høyskoler.

Bent Bugge

Bent Bugge

Senior Advisor / Partner Mer info...
Bent Bugge

Bent Bugge

Senior Advisor / Partner

Bent er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har i mange år vært leder på kredittsiden i bank og har 10 års erfaring som selvstendig rådgiver overfor næringslivet vedrørende finansavtaler og optimalisering av finansfunksjonen. Han har drevet med eiendomsutvikling gjennom flere år og vært drifts- og finansvarlig for et større internasjonalt orientert prosjektselskap innen fornybar energi.

Frode Igland

Frode Igland

Senior Advisor / Associate Mer info...
Frode Igland

Frode Igland

Senior Advisor / Associate

Frode er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, innehar en MBA i finans og er autorisert finansanalytiker. Han har over 30 års erfaring fra DNB, corporate finance, prosjektledelse og rådgivning. Han har særlig jobbet med finansiell analyse og problemløsning, herunder bankanalyse tilknyttet Bank Brokers og som partner i Banking Advisory Group.

Christian Thorpe

Christian Thorpe

Sales / Associate Mer info...
Christian Thorpe

Christian Thorpe

Sales / Associate
Aksel Koch-Hagen

Aksel Koch-Hagen

Sales / Associate Mer info...
Aksel Koch-Hagen

Aksel Koch-Hagen

Sales / Associate